Už po piatykrát vypracovala Transparency International Slovensko rebríček transparentnosti 100 najväčších miestnych samospráv, v ktorých žije dovedna vyše 2,6 milióna ľudí. Rebríček ukazuje, ako v posledných dvoch rokoch (2017-2018) pristupovali súčasní primátori, starostovia a miestni poslanci k verejnej kontrole a zároveň poodhaľuje aj dlhodobejšie trendy.

Žilina vypadla z prvej desiatky, keď si pohoršila o dve miesta. V hodnotení získala 72% a je na tom podobne ako ďalšie krajské mesto – Trenčín. Na lídra transparentnosti – Vranov nad Topľovu, ale stráca až 15 percentuálnych bodov. Je preto stále čo zlepšovať.

Program Iná Žilina je zameraný aj na oblasť transparentnosti https://inazilina.sk/nas-program/dobre-fungujuce-a-zodpovedne-mesto. Chceme viac vtiahnuť verejnosť do diania, do v rozhodovania v meste. Či už prostredníctvom participatívneho rozpočtu, alebo cez inštitút referenda pri zásadných otázkach života mesta, alebo väčšou informovanosťou o správe mestského majetku a hospodárenia s ním. Rovnako je potrebné zmodernizovať web stránku Žiliny, aby boli potrebné informácie ľahko dostupné, jednoducho uchopiteľné a mali širší záber.

Iná Žilina – transparentnejšia, efektívnejšia, lepšie miesto pre život nás všetkých.